2018 оны 6-р сарын 6, 7-ны өдрүүдэд БНХАУ, ӨМӨЗО-ны Баяннуур хот