"Монголын Ноос Ноолуурын Холбоо", Нийслэлийн татварын албатай хамтран "Монгол улсын татварын орчин" сэдэвт сургалтыг

Монголын ноос ноолуурын холбооны сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

Сургалтыг

- “Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар” татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэх боломж"

-“Нэмүү өртгийн албан татвар”

-“Хувь хүний орлогын албан татвар”татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлэх боломж, 

- “Татварын өнөөгийн эрх зүйн орчин, Зөрчлийн тухай хууль”

зэрэг сэдвийн хүрээнд нийслэлийн татварын газрын татвар төлөгчтэй харилцах хэлтсийн татварын  улсын байцаагч Э.ЭрдэнэсувдНийслэлийн татварын газрын татвар төлөгчтэй харилцах хэлтсийн татварын  улсын байцаагч Ц.Отгончимэг нар оролцож сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.