МОНГОЛЫН НООС, НООЛУУРЫН САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

1.     Түүхий эд

·       Ямааны ноолуур -8500 тн

·       Тэмээний ноос -1400тн

·       Хонины ноос -25000тн

·       Сарлагийн хөөвөр - 500тн

 

2.     Салбарын үйлдвэрүүд

·       Иж бүрэн цогцолбор том үйлдвэр-15

·       Анхан шатны боловсруулах үйлдвэр -23

·       Сүлжмэлийн ЖДҮ-58

·       Өрхийн жижиг цех -150 гаруй

 

3.     Суурилагдсан болон /ашиглагдсан/  хүчин чадал

·       Угаах-13000тн - /8500тн/

·       Самнах-6500тн-/6300тн/

·       Ээрэх-1350тн-/1100тн/

·       Сүлжих-2.8 сая.шир-/1,6 сая.шир/

·       Нэхмэл- 1700мян.метр- /750мян.метр/

 

4.     Гол нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалт, экспорт

Салбарын зорилт:

·       2025 он гэхэд 2.0-2,5 их наяд төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ.

              2017 оны эхний 9 сарын байдлаар:

o   Үйлдвэрлэлт - 900 гаруй тэрбум. төг

o   Борлуулалт – 758,9 тэрбум.төг /Өмнөх оны мөн үеэс 18%-ийн өсөлттэй байна./

а. Экспорт:-669,5

-       Самнасан ноолуур-427,1тн /71,1тэрбум.төг/

-       Угаасан ноолуур-5235 тн /493,7 тэрбум.төг/

-       Эцсийн бүтээгдэхүүний -530мян.ш /104,7 тэрбум.төг/

        б. Дотоод борлуулалт:-89,4 тэрбум.төг/

 

5.     Ажиллах хүчин

·       Нийт ажилчин- 10.0 мянга гаруй

·       Эмэгтэй ажиллагсад - 90 гаруй хувь

·       35 хүртэлх насны залуучууд -80 хувь

6.     Хүндрэл бэрхшээл

·       Эргэлтийн хөрөнгө

·       Техник,технологи

·       Ажиллах хүчин

·       Хууль, эрх зүйн орчин

·       Ажлын байр