Ноос, ноолуурын салбарт 130 стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.

Монгол улсын хэмжээнд нийт 5900 орчим стандарт байгаагаас Ноос, ноолуурын салбарт 130-аад стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна.Ноос, ноолуурын салбар нь 2007 оноос сорилтын багаж, тоног төхөөрөмжийн дэвшил, олон улсын стандарт арга, аргачлалтай нийцүүлж нийт стандартын 70 гаруй хувийг шинэчилсэн. Өнөөгийн байдлаар ноос, ноолууран бүтээгдэхүүнд зориулсан 33 стандарт, түүний холбогдох үзүүлэлт, шаардлагуудыг тодорхойлдог 90 гаруй стандарт байна.

Холбогдох стандартууд:

-  MNS 0033 : 2007Ноос, ноолуур. Түүхий эд бэлтгэл. Хонины ноос. Техникийн шаардлага

MNS 0036 : 2007. Ноос, ноолуур. Түүхий эд бэлтгэл. Тэмээний ноос. Техникийн шаардлага

MNS 0038 : 2007. Ноос, ноолуур. Түүхий эд бэлтгэл. Ямааны ноолуур. Техникийн шаардлага

- MNS 215:2007. Ноос, ноолуур. Савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх. Техникийн шаардлага

 - MNS 1027:2007.Ноос, ноолуур. Хаг, хогт хольц тодорхойлох арга Техникийн шаардлага

- MNS 780:2007Ноос, ноолуур. Хонины анхан шатны боловсруулалт хийсэн ноос. Техникийн шаардлага

- MNS 3683:2007.Ноос, ноолуур. Ямааны боловсруулсан ноолуур. Техникийн шаардлага

- MNS 4950:2007. Ноос, ноолуур. Тэмээний боловсруулсан ноос.Техникийн шаардлага