Монгол улсад, өнөөдрийн байдлаар, үйл ажиллагаа явуулж буй компани, үйлдвэр.
 
 
 

Үйлдвэрлэлийн төрөл

Тоо

1

Түүхий эдийг хүлээж авахаас эхлээд эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн хүртэлх технологийн иж бүрдэл дамжлагатай үйлдвэр, компани

15

2

Ноолууран түүхий эдэд анхан шатны боловсруулалт хийх / угаах, самнах/ үйлдвэр цех

23

3

Гадаад улсаас / Солонгос, Тайвань, Хятад / болон эх орны ээрэх үйлдвэрүүдээс бэлэн ээрмэл худалдан авч сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэдэг сүлжмэлээр дагнасан үйлдвэр, компани

58

4

Сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэдэг жижиг өрхийн үйлдвэрлэл*

150

* Тайлбар: сүлжмэл эдлэл үйлдвэрлэн дотоод зах зээл дээр борлуулдаг
150 жижиг цех, тасгийг компаний тоонд оруулаагүй болно.

Монголд үйлдвэр, компани, цехийн нийт хүчин чадал:

  • Угаах-13500 тн
  • Хялгас ялгах- 7500тн
  • Ээрэх -1400 тн
  • Нэхэх-1700 мян.метр
  • Сүлжих -2800 мян.шир

Хүчин чадлын ашиглалтын хувь хэмжээ:

  • Жилийн дундаж хүчин чадал ашиглалтыг үйлдвэрлэсэн ээрмэл утсаар тооцоход 25-30 хувь

Салбарын үйлдвэрлэлт, борлуулалт, экспортын хэмжээ:

  • Борлуулалт-860.0 тэрбум төгрөг
  • Экспорт -515.0 тэрбум төгрөг

Үйлдвэр, компаниудын байршил:

  • Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүрэг, Сонгино Хайрхан дүүргүүдэд байрлалтай.