НООЛУУРЫН ҮЙЛДВЭРДҮҮДЭД СУУРИЛАГДСАН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

ТОНОГ ТӨРӨӨРӨМЖИЙН ЗОРИУЛАЛТ

МАРК

 

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН УЛС

1

 

 

Хялгас ялгах

 

 

 

·         Woonsocket

·         Cormatex

·         NH-3

·         LEN-298

·         BSLD -95 маркийн SNOW LOTS шугам

·         АНУ

·         Итали

·         Япон

·         Хятад

·         БНХАУ

2

 

 

 

Бүдүүн  ээрэх шугам

 

 

 

 

·         Octer

·         Тaтnam

·         Cosmatex

·         Gaudino

·         Muratec

·         Savio

·         XY-388

·         Итали

·         Англи

·         Итали

·         Итали

·         Япон

·         Итали

·         Хятад

3

Нарийн  ээрэх шугам

 

·         Sant Anderea Navara

·         Cognetex,

·         Savio

·         Итали

4

Гүйцэтгэн боловсруулалт

·         Smit

·         Итали

5

Автомат сүлжих

·         Stoll

·         Shima Seiki

·         Takahashi

·         Flyingtiger

·         Герман

·         Япон

·         Япон

·         Тайвань

6

Нэхэх

 

·         DORNIER

·         SOMETA

·         СТБ

·         Герман

·         Итали

·         Оху