Ноос, ноолуурын салбарын мэдээлэл

Жилд бэлтгэдэг түүхий эд (2018 оны байдлаар)
9,600 тн
news_stat.cachmere
1,400 тн
тэмээний ноос
33,000 тн
Хонины ноос
150 тн
сарлагийн хөөвөр
Ноос, ноолуурын салбарын үйлдвэрүүд
15
Иж бүрэн цогцолбор том үйлдвэр
23
Анхан шатны боловсруулах үйлдвэрР
59
Сүлжмэлийн ЖДҮ
200
Өрхийн жижиг цех
Суурилсан хүчин чадал
9,100 тн
Угаах
4,350 тн
Самнах
1,680 тн
Ээрэх
28 сая.ш
Сүлжих
2,000 м.м
Нэхмэл
Ноолуурын салбарын гол нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалт, экспорт
Үзүүлэлт /2018/ Тоо хэмжээ Үнийн дүн /сая.дол/
Нийт борлуулалт /1,2 тэрбум төг/ 454,9
Угаасан ноолуур /Экспорт/ 5286,6 тн 251,9
Самнасан ноолуур /Экспорт/ 630,2 тн 54,9
Эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн /Экспорт/ 742,0 шир 83,4
Дотоод борлуулалт 64,7
Салбарт ажиллагсдын нас, хүйсийн бүтэц
Ангилал Нийт Эмэгтэй Эрэгтэй Залуучууд
Малчид 294,000 47% 53% 37%
Малчдын Хоршоод 500-700 10% 90%
Ангилал Нийт Эмэгтэй Эрэгтэй Залуучууд
Нийт ажилчид 10,000 85% 15% 60%
Ур чадвар бүхий ажилчид 7,200 81.4% 18.6% 65%
Мэргэжлийн зэрэгтэй ажилчид 1,800 87.6% 12.4%
Зөвлөх/Мэргэжилтнүүд 40 68.0% 32.0% 0
Дэлхийн ноолуурын нөөц (2018 оны байдлаар)
Монгол улс - 9,600 тн
Хятад улс - 13,600 тн
Бусад улс - 1,000 тн

Хуудсыг дахин ачаалална уу?