МОНГОЛ УЛСЫН МАЛЫН ТОО,

БЭЛТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

 

 

Малын нэр

2010 он

2011он

2012он

 

Тоо, толгой

Бэлтгэлийн хэмжээ

Тоо, толгой

Бэлтгэлийн хэмжээ

Тоо, толгой

Бэлтгэлийн хэмжээ

1

Тэмээ

269.6

1200

280.1

1065

305.8

1160

2

Хонь

14480.4

19000

15 668.5

18800

18 141.4

 

21700

3

Ямаа

13883.2

3500

15 934.6

4800

17 558.7

5600

4

Сарлаг

635.0

250

652.0

260

700.1

280

НООЛУУРЫН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

1

Цогцолбор үйлдвэр

15

2

Анхан шатны боловсруулалтын үйлдвэр

23

3

Сүлжмэлийн үйлдвэр

46/small-150/

4

Ээрмэл үйлдвэрлэлтийн хүчин чадал

1400 tn

НООЛУУРЫН САЛБАРЫН БОДИТ ХҮЧИН ЧАДЛЫН СУДАЛГАА

Угаах/тн/

Самнах  /тн/

Ээрэх/тн/

Сүлжих /сая.шир/

Нэхэх /м2/

1

7350

4110

1400

2.893.000.0

1.617.000.0

ГОЛ НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ  ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ

             

Бүтээгдэхүүний үнэ                                                

2010 он

2011 он

2012 он

1

Самнасан ноолуур/тн/

976.5

522

420

2

Сүлжмэл бүтээгдэхүүн/сая.ширхэг/

731.5

935,5

1200.0

3

Ээрмэл  /тн/

90.2

325.6

517.2

4

Нэхмэл   /м2/

228.1

295.4

370.1

НООЛУУРЫН САЛБАРЫН ТАТВАРЫН ОРЧИН

Татварын нэр

Хэмжээ

1

Импортын татвар%﴿

5%﴿

2

НӨАТ%﴿

5%﴿

3

ХХОАТ  %﴿

10%﴿

4

Түүхий ноолуурын экспортын татвар

10.0

АЖИЛЛАХ ХҮЧИН

Үйлдвэрийн нэр

Ажиллах хүчний тоо

1

Анхан шатны боловсруулах үйлдвэр

2300

2

Ээрмэлийн үйлдвэр

800

3

Сүлжмэлийн үйлдвэр

3500

4

Нэхмэлийн үйлдвэр

200

5

Сүлжмэлийн жижиг өрхийн үйлдвэрлэл

2000

Total

8800